Tjenester

VÅRE KUNDER BRUKER OSS TIL FØLGENDE MOMENTER I EN BYGGEPROSESS:

  • Skisse og forprosjekt
  • Detaljprosjektering
  • Byggeplassoppfølging
  • Effekt og energiberegninger

 

 

VI KAN OGSÅ I ENKELTE TILFELLER TILBY:

  • Utførelse av teknisk DAK tegning  isolert sett i prosjekter

 

VI HAR KOMPETANSE OG ERFARING INNEN FØLGENDE FAGOMRÅDER:

  • Innvendig  sanitæranlegg
  • Utvendig vann og avløps- installasjoner
  • Varmeanlegg
  • Sprinkleranlegg 
  • Luftbehandlingsanlegg