sertifiseringer og godkjenninger

SERTIFISERING:

  • Vi  har personell som er FG godkjent innenfor FG-900 Prosjektering av automatiske slokkesystemer for sprinkleranlegg ved Tekonlogisk institutt.

 

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) er en del av Finans Norge.

FG ble opprettet i 1977 av forsikringsselskapene i Norge, med det formål å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader.